Miquel Thijs

Voorzitter

Miquel zorgt voor de dagelijkse operationele leiding en heeft het initiatief genomen Maatjes in Limburg op te richten. 

Marscha Bos

Secretaris

Marscha documenteert het handelen van het bestuur en draagt zorg voor de interne als externe correspondentie.

Marc Roelofs

Bestuurslid & Teamleider

Marc is eindverantwoordelijk voor het beheer van onze Facebook- en WhatsAppgroepen. Hij neemt de operationele taken waar als Miquel afwezig is. 

Linda Theuns

Penningmeester

Linda draagt zorg voor onze financiën en bewaakt onze inkomsten en uitgaven.

Abonneer je op onze nieuwsbrief!